January 14, 2019

Hálózati eszközök programozása 1-2 / Infokommunikációs rendszerek üzemeltetése

Általános tájékoztatók

A tárgy bevezetést ad a Cisco hálózati eszközök programozásába. A hallgatók a Számítógép architektúrák, ill. Számítógépes hálózatok c. tantárgy elvégzése után konkrét hálózati eszközökre (router-ekre, illetve switch-ekre) vonatkozó elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek.

A tárgy a CCNA6 Cisco Akadémiai tananyagot dolgozza fel, hetenként két fejezetes léptékben haladva.

A kurzus sikeres teljesítése esetén a hallgatók képesek lesznek Cisco forgalomirányítók és kapcsolók konfigurációjára a nemzetközileg elfogadott CCNA minőségi szintjén.

A gyakorlati aláírás megszerzésének feltétele: A gyakorlatokon elvégzett konfigurációkra épülő komplex gyakorlati feladat megoldása.

Honlapok

Szoftverek