January 14, 2019

Hálózati architektúrák és protokollok (levelezős)

2018/19 II. félév

Általános tájékoztatók

A tárgy bemutatja a számítógép kommunikációs funkcióit és azok működését. Adatátviteli protokollok és architektúrák gyakorlati szükségességét és alkalmazási lehetőségeit tárgyalja. Átadja a számítógépes hálózatok felhasználása, tervezése, üzemeltetése képességének kialakításához szükséges alapismereteket.

Belépéskor elvárt kompetenciák: Számítógép hardver felépítésének és működésének ismerete alapján történik a kommunikációs funkcióval kapcsolatos gyakorlati tudás átadása. Alapvető programozási képességek szükségesek a kommunikációs témákat részletező laborgyakorlatok elvégzéséhez.

Számonkérés: A háttér tananyag (mechanizmusok, architektúrák, folyamatok) pontos ismeretét, valamint az elsajátított gyakorlati kompetenciákat írásbeli vizsgán kell bizonyítani.

Szoftverek

Gyakorlati segédletek