December 2, 2020

Hálózati eszközök programozása 1-2 / Bevezetés a Cisco eszközök programozásába 1-2

Általános tájékoztató

A tárgy bevezetést ad a Cisco hálózati eszközök programozásába. A hallgatók a Számítógép architektúrák, ill. Számítógépes hálózatok c. tantárgy elvégzése után konkrét hálózati eszközökre (router-ekre, illetve switch-ekre) vonatkozó elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek.

A tárgy a CCNA 7.02 Cisco Akadémiai tananyagot dolgozza fel, hetenként két-három fejezetes léptékben haladva.

A kurzus sikeres teljesítése esetén a hallgatók képesek lesznek Cisco forgalomirányítók és kapcsolók konfigurációjára a nemzetközileg elfogadott CCNA minőségi szintjén.

Honlapok

Szoftverek