December 2, 2020

Számítógépes hálózatok / Hálózati architektúrák és protokollok (levelezős)Általános tájékoztató

A tárgy bemutatja a számítógép kommunikációs funkcióit és azok működését. Adatátviteli protokollok és architektúrák gyakorlati szükségességét és alkalmazási lehetőségeit tárgyalja. Átadja a számítógépes hálózatok felhasználása, tervezése, üzemeltetése képességének kialakításához szükséges alapismereteket.

Belépéskor elvárt kompetenciák: Számítógép hardver felépítésének és működésének ismerete alapján történik a kommunikációs funkcióval kapcsolatos gyakorlati tudás átadása. Alapvető programozási képességek szükségesek a kommunikációs témákat részletező laborgyakorlatok elvégzéséhez.

Számonkérés: A háttér tananyag (mechanizmusok, architektúrák, folyamatok) pontos ismeretét, valamint az elsajátított gyakorlati kompetenciákat írásbeli vizsgán kell bizonyítani.

A gyakorlati aláírás megszerzésének feltételei:

  • a gyakorlati órákon való aktív részvétel

  • a hiányzások megengedett maximális száma: 0 alkalom

Vizsgateljesítési követelmények

  • a Neptunban meghirdetett vizsgaidőpontok egyikén írásbeli vizsgán való részvétel

  • sikeres vizsgázás a tananyag témaköreiből (előadás fóliák + gyakorlati diasor)

Szoftverek

Gyakorlati segédletek