Algoritmusok és a Programozás Alapjai

Egyetemi jegyzet

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

DE Logo

Verzió dátum: 2020 szeptember 4.

Szerző: Dr. Varga Imre
egyetemi docens
Debreceni Egyetem,
Informatikai Kar,
Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

Előszó

Ez a jegyzet elsősorban a Debreceni Egyetem Informatikai karán tanuló mérnökinformatikus BSc szakos hallgatók azonos nevű tantárgyának oktatási segédanyaga, azonban bármely kezdő programozó számára hasznos lehet. Ahhoz, hogy valaki jó programozó legyen, két dologra van szüksége: az algoritmikus gondolkodás képességére és legalább egy programozási nyelv részletes ismeretére. A jegyzet célja kizárólag az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, mivel ennek hiánya a hallgatók nem megfelelő tanulmányi előmenetelének legfőbb forrása. A jegyzet a szükséges ismeretek bemutatásán és példákon túl, számos önálló gyakorlást segítő kérdést és feladatot tartalmaz. Ezek közül néhányhoz megoldás is található a megadott feladatkód alapján a 9. fejezetben. Önmagában a tényszerű ismeretek elsajátítása nem elegendő, az intenzív önálló gyakorlás előfeltétele a kompetencia megszerzésének.


Tartalomjegyzék