I.1. Felújításelmélet


Legyenek $\{X_k\}_{k=1}^\infty$ nemnegatív, azonos eloszlású, egymástól független valószínűségi változók. Az

\begin{displaymath}
S_n=X_1+\cdots +X_n,\ \ n\ge 1,\ \ S_0=0
\end{displaymath}

valószínűségi változók segítségével definiáljuk a következő folyamatot

\begin{displaymath}
N(t)=\max_n\{S_n\le t\}.
\end{displaymath}

1. Definíció Az $\{N(t), t\ge 0\}$ sztochasztikus folyamatot felújítási folyamatnak nevezzük.

A következő interpretációt adhatjuk. Bizonyos események bekövetkezését figyeljük. Jelölje $X_i$ az $i$-edik és az $(i-1)$-edik esemény közötti időtartamot. Ekkor $N(t)$ a $t$ időtartam alatt bekövetkezett események számát adja. Az $S_n$ valószínűségi változót az $n$-edik esemény bekövetkezéséhez szükséges várakozási időnek nevezzük. Könnyű belátni, hogy $N(t)$ realizációi jobbról folytonos lépcsős függvények, ahol egységnyi ugrások történnek az $S_n$ időpillanatokban. Az $N(t)$ definíciójából egyből következik, hogy

\begin{displaymath}
\{N(t)\ge n\}\Longleftrightarrow \{S_n\le t\}.
\end{displaymath}

( $\Longleftrightarrow$ az ekvivalenciát jelöli) Vezessük be a következő jelöléseket. Legyen

\begin{displaymath}
F(x)=P(X_k\le x),\ \ \ F_n(x)=P(S_n\le x),
\end{displaymath}

ahol

\begin{displaymath}
F_n(x)=\int\limits_0^xF_{n-1}(x-y)dF(y),\ \ n\ge 2,
\end{displaymath}

vagyis $F_n(x)$ az $F(x)$ eloszlásfüggvény önmagával vett $n$-szeres konvolúciója. (Jelölése $F*\cdots *F$.) Feltehetjük, hogy $F(0)=0$.

2. Definíció Az $M(t)=E(N(t))$ függvényt felújítási függvénynek nevezzük.

Az alábbiakban $N(t)$-re és $M(t)$-re mondunk ki néhány fontos tételt.

1. Tétel

\begin{displaymath}
P(N(t)=k)=F_k(t)-F_{k+1}(t),\ \ t\ge 0,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
M(t)=E(N(t))=\sum_{k=1}^\infty F_k(t).
\end{displaymath}

Bizonyítás. Látható, hogy

\begin{displaymath}
\{N(t)=k\} \Longleftrightarrow \{S_k\le t<S_{k+1}\},
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\{S_{k+1}\le t\}\subset\{S_k\le t\},
\end{displaymath}

vagyis

\begin{displaymath}
\{N(t)=k\}=\{S_k\le t\}\setminus\{S_{k+1}\le t\}.
\end{displaymath}

Azonban így

\begin{displaymath}
P(N(t)=k)=F_k(t)-F_{k+1}(t).
\end{displaymath}

Továbbá

\begin{displaymath}
M(t)=\sum_{k=1}^\infty k(F_k(t)-F_{k+1}(t))=\sum_{k=1}^\infty F_k(t).
\end{displaymath}

Meg lehet mutatni, hogy

\begin{displaymath}
M(t)<\infty,\ \ t\ge 0.
\end{displaymath}

Meg kell jegyeznünk, hogy ha $F(x)=1-e^{-\lambda x}$, akkor $N(t)$ $\lambda$ paraméterű Poisson-folyamatot alkot.

2. Tétel Az $N(t)$ folyamatra teljesül a nagy számok erős törvénye, azaz $1$ valószínűséggel

\begin{displaymath}
\lim\limits_{t\to\infty}{N(t)\over t}={1\over\mu},
\end{displaymath}

ahol $\mu=E(X_n)\le\infty$.

Bizonyítás. Tekintsük a $(0,t]$ intervallumot, ekkor

\begin{displaymath}
S_{N(t)}\le t<S_{N(t)+1}.
\end{displaymath}

Azonban az $S_n$ sorozatra igaz a nagy számok erős törvénye, azaz $n\to\infty$ esetén

\begin{displaymath}
{S_n\over n}\to\mu
\end{displaymath}

$1$ valószínűséggel. Továbbá $1$ valószínűséggel

\begin{displaymath}
{S_{N(t)}\over N(t)}\to\mu.
\end{displaymath}

Hasonlóan, $1$ valószínűséggel

\begin{displaymath}
{S_{N(t)+1}\over N(t)}={S\uml {e}_{N(t)+1}\over N(t)+1}\cdot{N(t)+1\over N(t)}\to\mu.
\end{displaymath}

Így az

\begin{displaymath}
{N(t)\over S_{N(t)+1}}<{N(t)\over t}\le{N(t)\over S_{N(t)}}
\end{displaymath}

relációból az

\begin{displaymath}
{N(t)\over t}\to{1\over\mu}
\end{displaymath}

összefüggést kapjuk.

Az alábbiakban bizonyítás nélkül közlünk néhány fontos tételt, amelyek az alkalmazásban nagy szerepet játszanak.

3. Tétel(Elemi felújítási tétel)

\begin{displaymath}
\lim\limits_{t\to\infty}{M(t)\over t}={1\over\mu}.
\end{displaymath}

4. Tétel

\begin{displaymath}
{D^2(N(t))\over t}\to{\sigma^2\over\mun^3},
\end{displaymath}

ahol $\sigma^2=D^2(X_1)$.

5. Tétel Legyen $\mu<\infty$, és $\sigma^2<\infty$. Ekkor

\begin{displaymath}
P\left({N(t)-{t\over\mu}\over\sqrt{\sigma^2 t\over\mu^3}}\le y\right)\to\Phi(y).
\end{displaymath}

3. Definíció Az $X$ nemnegatív valószínűségi változót (vagy az $F(x)$ eloszlásfüggvényt) rácsosnak nevezzük, ha létezik olyan $\delta>0$, melyre $\sum\limits_{n=0}^\infty P(X=n\delta)=1$, azaz $X$ értékei $n\delta$ alakú számok. Ekkor $\delta$-t $X$ periódusának nevezzük.

6. Tétel (Blackwell-tétel) (i) Ha $X$ nem rácsos eloszlású, akkor $\forall\ \tau\ge 0$ esetén

\begin{displaymath}
\lim\limits_{t\to\infty}\left[M(t+\tau)-M(t)\right]={\tau\over\mu},
\end{displaymath}

(ii) Ha $X$ periódusa $\delta$, akkor

\begin{displaymath}
\lim\limits_{n\to\infty}\left[M(n\delta)-M((n-1)\delta)\right]={\delta\over\mu},
\end{displaymath}

Legyen $h(t)$ korlátos függvény a $[0,\infty)$-en. Továbbá tegyük fel, hogy az alábbi feltételek is teljesülnek még

(i) $h(t)\ge 0,\ \ t\ge 0$,

(ii) $h(t)$ nemnövekvő,

(iii) $\int\limits\limits_0^\infty h(t)dt<\infty$. Ekkor kimondhatjuk az ún. alaptételt, amely nagyon nagy jelentőségű az alkalmazott valószínűségszámítási modelleknél.

7. Tétel (Smith-tétel, vagy a felújításelmélet alaptétele) Ha $F(t)$ nem rácsos, akkor

\begin{displaymath}
\lim\limits_{t\to\infty}\int\limits_0^t h(t-x)dM(x)={1\over\mu}\int\limits_0^\infty h(t)dt.
\end{displaymath}

Meg kell jegyeznünk, hogy a Blackwell-tétel és Smith-tétel ekvivalensek. Térjünk vissza az

\begin{displaymath}
M(t)=E(N(t))=\sum_{n=1}^\infty F_n(t)
\end{displaymath}

összefüggésre. Látható, hogy

\begin{displaymath}
M(t)=F(t)+\sum_{n=1}^\infty F*F_n(t)=F(t)+F*\sum_{n=1}^\infty F_n(t)=
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
=F(t)+F*M(t)=F(t)+\int\limits_0^t M(t-x)dF(x).
\end{displaymath}

Az

\begin{displaymath}
M(t)=F(t)+\int\limits_0^t M(t-x)dF(x)
\end{displaymath}

összefüggést felújítási egyenletnek nevezzük. Az

\begin{displaymath}
F^*(s)=\int\limits_0^\infty e^{-st}dF(t),\ \ \ \ M^*(s)=\int\limits_0^\infty e^{-st}dM(t)
\end{displaymath}

Laplace-Stieltjes transzformáltakra igaz

\begin{displaymath}
M^*(s)=F^*(s)+M^*(s)\cdot F^*(s).
\end{displaymath}

Ebből

\begin{displaymath}
M^*(s)={F^*(s)\over 1-F^*(s)} ,
\end{displaymath}

illetve

\begin{displaymath}
F^*(s)={M^*(s)\over 1+M^*(s)} ,
\end{displaymath}

azaz $F(t)$ és $M(t)$ kölcsönösen meghatározzák egymást. Először általánosítjuk a felújítási egyenletet a következőképpen:

\begin{displaymath}
g(t)=h(t)+\int\limits_0^t g(t-x)dF(x) ,
\end{displaymath}

ahol $h(t)$ és $F(t)$ ismert függvények $g(t)$ pedig az ismeretlen a fenti integrálegyenletben. Megmutatjuk, hogy

\begin{displaymath}
g(t)=h(t)+\int\limits_0^t h(t-x)dM(x) ,
\end{displaymath}

ahol $M(t)=\sum\limits_{n=1}^\infty F_n(t)$ a felújítási függvény. Vegyük a Laplace-Stieltjes transzformáltakat mindkét oldalon. Ekkor

\begin{displaymath}
g^*(s)=h^*(s)+g^*(s)\cdot F^*(s).
\end{displaymath}

Ebből az előzőek szerint

\begin{displaymath}
g^*(s)={h^*(s)\over 1-F^*(s)}=h^*(s)+h^*(s){F^*(s)\over 1-F^*(s)}=
h^*(s)+h^*(s)\cdot M^*(s).
\end{displaymath}

Invertálva

\begin{displaymath}
g(t)=h(t)+\int\limits_0^t h(t-x)dM(x).
\end{displaymath}

Vezessük be a következő valószínűségi változókat: $\gamma_t=S_{N(t)+1}-t$: hátralévő élettartam, $\delta_t=t-S_{N(t)}$: eltelt időtartam, vagy életkor, $\beta_t=\delta_t+\gamma_t$: teljes élettartam. Vizsgáljuk mo<st meg a $\gamma_t$ hátralévő élettartam és a $\delta_t$ eltelt időtartam asszimptotikus eloszlását! A definíciókból látható, hogy

\begin{displaymath}
P(\gamma_t>x \ \vert \ X_1=y)=\cases{P(\gamma_{t-y}>x)&, ha...
...e t$, \cr
0 &, ha $t<y\le t+x$, \cr
1 &, ha $y>t=x$. \cr}
\end{displaymath}

Így

\begin{displaymath}
P(\gamma_t>x)=\int\limits_0^\infty P(\gamma_t>x\ \vert \ X_1=y)dF(y)=
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
=\int\limits_0^t P(\gamma_t>x)dF(y)+\int\limits_t^{t+x} 0 dF(y)+
\int\limits_{t+x}^\infty 1 dF(y)=
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
=\int\limits_0^t P(\gamma_t>x)dF(y)+1-F(t+x) ,
\end{displaymath}

amely az általánosított felújítási egyenlet. Legyen $h(t)=1-F(t+x)$. Mint láttuk

\begin{displaymath}
P(\gamma_t>x)=h(t)+\int\limits_0^t h(t-y)dM(y).
\end{displaymath}

Tekintsük a $t\to\infty$ határátmenetet. Vegyük észre, hogy $\lim\limits_{t\to\infty} h(t)=0$, és alkalmazva a Smith-féle alaptételt

\begin{displaymath}
\lim\limits_{t\to\infty} P(\gamma_t>x)={1\over \mu}
\int\l...
...y (1-F(t+x))dt=
{1\over \mu}\int\limits_x^\infty (1-F(y))dy.
\end{displaymath}

A $P(\gamma_t\le x)=1-P(\gamma_t>x)$ alapján

\begin{displaymath}
P(\gamma_t<x)=F(t+x)-\int\limits_0^t (1-F(t+x-y))dM(y) ,
\end{displaymath}

illetve

\begin{displaymath}
\lim\limits_{t\to\infty} P(\gamma_t<x)={1\over \mu}\int\limits_0^x(1-F(y))dy ,
\end{displaymath}

ha $F(x)$ nem rácsos.

Tekintsük a $\delta_t$, $\gamma_t$ valószínűségi változókat. Vegyük észre, hogy

\begin{displaymath}
\delta_t>x \Longleftrightarrow \hbox{ nincs fel\'uj\'\i t\'as a } [t-x,t]-\hbox{n},
\end{displaymath}

és

\begin{displaymath}
\gamma_{t-x}>x \Longleftrightarrow \hbox{ nincs fel\'uj\'\i t\'as a } [t-x,t]-\hbox{n}.
\end{displaymath}

Ebből

\begin{displaymath}
P(\delta_t>x)=P(\gamma_{t-x}>x).
\end{displaymath}

Az előzőek alapján

\begin{displaymath}
P(\delta_t\le x)=\cases{F(t)-\int\limits_0^{t-x} (1-F(t-y))dM(y)&, ha $x \le t$, \cr
1 &, ha $x>t$. \cr}
\end{displaymath}

Bebizonyítható, hogy

\begin{displaymath}
\lim\limits_{t\to\infty} P(\gamma_t>x,\ \delta_t>y)={1\over
\mu}\int\limits_{x+y}^\infty (1-F(u))du.
\end{displaymath}

Az is belátható, hogy

\begin{displaymath}
\gamma_t \hbox{ \'es }\delta_t \hbox{ f\uml uggetlen } \Longleftrightarrow \hbox{ ha }
F(x)=1-e^{-\lambda x}.
\end{displaymath}

Nyitólap    Tartalomjegyzék    Fejezetek ( B I II III IV F )    Letöltések
FRAME-mel FRAME nélkül
<<   Előző Következő  >>