Bevezetés


A sorbanállási elmélet a köznapi életben előforduló egyik kellemetlen jelenség, nevezetesen a várakozás vizsgálatával foglalkozik. Nemcsak mi, hanem számos területen előforduló igények is sorba állnak, pl. hívások a telefonközpontban, levelek és iratok a hivatalban, programok a központi egységnél, csak hogy néhányat említsünk. Nem véletlen, hogy szóbahoztuk a telefonforgalmi és számítógépes problémákat. Az elmélet történetében döntő helyet foglalnak el ezek az alkalmazási területek. A sorbanállási rendszerek tanulmányozását a telefonforgalmi problémák megoldására A. K. Erlang dán mérnök kezdte el a XX. század elején. Munkája nemcsak a mérnökök, hanem a matematikusok figyelmét is felkeltette, és nagyon sok cikk és könyv foglalkozott a valószínűségszámítási háttérrel. A sorbanállási elmélet szinte önálló tudománnyá nőtte ki magát, melynek eredményeit és módszereit sikerrel alkalmazzák többek között a megbízhatóságelméletben, számítástudományban, operációkutatásban. Sok kiváló matematikus szerzett hírnevet a sorbanállási elmélet területén. Ami rendkívül fontos az az, hogy egy jelenleg is dinamikusan fejlődő területről van szó, melynek művelői ma is számos dolgozatot és könyvet írnak. A érintettek listája elég hosszú, ezért inkább az irodalomjegyzékben felsorolt műveket ajánljuk figyelmébe. A könnyebb eligazodás miatt különválasztottuk az általános elmélettel foglalkozókat a számítástechnikai jellegűektől. Természetesen ezek csak a legfontosabbak, ezért az érdeklődő olvasóknak a teljesebb listához Prabhu (1987), Takagi-Boguslavsky (1991), és Takagi (1990) könyvét is javasoljuk. Meg kell említenünk, hogy ezek a könyvek döntő többségben megtalálhatók a Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézet könyvtárában. A sok jó mű közül véleményünk szerint a legjobbak Boxma-Syski (1988), Cooper (1981), Gnedenko-Kovalenko (1989), Gross-Harris (1985), Kleinrock (1976, 1979), Saaty (1961), Takagi (1991, 1993), Takács (1962), White-Schmidt-Bennett (1975), Allen (1978), Gelenbe-Mitrani (1980), Lavenberg (1983), Sauer-Chandy (1981), Trivedi (1982). Mivel eddig magyar nyelven igazából csak Kleinrock (1979) klasszikus könyve foglalkozik részletesen a sorbanállási elmélettel, ezért a jelen jegyzet véleményünk szerint hiánypótló. Felépítésében a következő célokat tűztük ki:

1. Azok is használhassák, akik nem rendelkeznek fejlett matematikai háttérrel. 2. A olvasó ismerje meg az alapvető matematikai módszereket. 3. Felhívjuk a figyelmet a magyar matematikusok munkáira. 4. Az olvasót önállómunkára serkentsük.

Ezen célok elérésére a jegyzetet 3 fő részre bontottuk. Az ,,Alapfogalmak" fejezetben rövid összefoglalót adunk a felújításelmélet, a folytonos idejű Markov-láncok és a születési-kihalási folyamatok főbb definícióiból és tételeiből. Az ,,Alapfokú sorbanállási elmélet" részben a folytonos idejű Markov-láncok szintjén tárgyaljuk a főbb modelleket. Láthatjuk, hogy a legegyszerűbb esetekben a rendszerjellemzők zárt alakban adhatók meg. Hogy nem mindig van ez így, ezért tekintettük TomkóJózsef modelljeit az inhomogén gépkiszolgálási probléma esetére. A ,,Középfokú sorbanállási elmélet" fejezetben a legfontosabb gyakorlati alkalmazások miatt tárgyaljuk az $M/G/1$ rendszert, és a Takács Lajos által kidolgozott $<m/M/G/1>$ modellt, melyben a beágyazott Markov-láncok módszerét követjük. A segédváltozók módszerének illusztrálására az $ <n/M/G/1/PS>$ rendszert és a szerző által vizsgált $<n/\vec G/m/r/FIFO >$ modellt mutatjuk be. Meggyőződhetünk a matematikai analízisbeli eszközök fontosságáról, hiszen sokszor alkalmazzuk a generátorfüggvényeket, a Laplace-Stieltjes ill. Laplace-transzformáltakat, differencia ill. differenciál-egyenletrendszereket, sőt az integrodifferenciál-egyenletrendszereket is. Természetesen nemcsak ezek a módszerek használatosak, de terjedelmi okokból nem ismertethetjük a numerikus, aszimptotikus és szimulációs eljárásokat. —gy érezzük, hogy a megadott hivatkozásokban mindenki megtalálhatja a kívánt módszerre vonatkozó információkat. A figyelmes olvasó hamar rájöhet, hogy elég sok esetben a formulák meghatározásakor pótolnia kell a hiányzószámításokat. Ezzel az a célunk, hogy együtt dolgozzunk a közös cél eléréséért. Be kell vallanunk, hogy a jegyzet stílusának alakításában az említett Kleinrock könyv döntő szerepet játszott. Megpróbáltuk nem követni a szigorú definíció-tétel-bizonyítás lépéssorozatot, és így a nem matematikus olvasók részére is hasznos segédletet adni. Azonban vannak olyan fejezetek, ahol ez a szigorú felépítés a történeti hűség miatt megmaradt. Igyekeztünk feladatok segítségével is érthetőbbé tenni az adott problémakört.

Végül szeretnék köszönetet mondani Dr. Tomkó Józsefnek, Dr. Arató Mátyásnak, Dr. Takács Lajosnak, Dr. Mogyoródi Józsefnek és Dr. Benczúr Andrásnak, akik tanácsaikkal sokat segítettek eddigi munkámban. Az előforduló hibákra vonatkozó észrevételeket és mindenfajta javító szándékú megjegyzést örömmel veszünk az alábbi címen:
         jsztrik@inf.unideb.hu
         http://irh.inf.unideb.hu/user/jsztrik/index.html


Nyitólap    Tartalomjegyzék    Fejezetek ( B I II III IV F )    Letöltések
FRAME-mel FRAME nélkül
<<   Előző Következő  >>